รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับไอพีแอดเดรสของท่าน

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น ศูนย์ข้อมูลเน็ตเวิร์คแห่งเอเชียแปซิฟิก (APNIC) คือผู้จัดสรรและลงทะเบียนทรัพยากรเลขอินเทอร์เน็ต เราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีระบบสมาชิก

การขอรับไอพีแอดเดรสจาก APNIC:

 • องค์กรของท่านต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือวางแผนว่าจะใช้ไอพีแอดเดรสสำหรับเน็ตเวิร์คของท่านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • ท่านต้องส่งเอกสารต่อไปนี้มากับคำขอของท่านด้วย:
  • หลักฐานด้านนิติบุคคลของธุรกิจของท่าน เช่นใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
  • ทรัพยากรเลขอินเทอร์เน็ตที่องค์กรของท่านมีอยู่แล้วในปัจจุบัน
  • แผนการใช้เนื้อที่แอดเดรสที่ขอมา เช่น แผนเน็ตเวิร์ค

ถ้าคำขอของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านก็จะได้เป็นสมาชิก APNIC

ในฐานะสมาชิกใหม่ของ APNIC ท่านสามารถรับแอดเดรส IPv4 ได้ 256 แอดเดรส (แบบ /24 ในรูปแบบพรีฟิกซ์) ได้จนสูงสุดถึง 2,048 (/21) นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับแอดเดรส IPv6 ได้ด้วย ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในรูป /48 หรือ /32 ขึ้นอยู่กับขนาดเน็ตเวิร์คของท่าน

ผลประโยชน์อื่นๆของสมาชิก

นอกจากการเข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วแล้ว การเป็นสมาชิก APNIC ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเช่น:

 • รับประโยชน์จากคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมของพรีฟิกซ์ อย่างเช่น DNSSEC และ RPKI
 • เข้ารับการอบรมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานภาคปฏิบัติ
 • รับตั๋วฟรีสำหรับการเป็นสมาชิกถึงสี่ใบ เพื่อเข้าร่วมในการประชุม APNIC และการลงทะเบียนการอบรม/เวิร์คชอปฟรีสองใบ (มีอายุสองปีนับจากวันเริ่มเป็นสมาชิก APNIC ของท่าน)
 • เข้าร่วมในการอภิปรายนโยบายภูมิภาคว่าควรจัดการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคนี้อย่างไร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปีตามปกติ (เป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย) มีดังนี้:

สมาชิกใหม่จะได้รับทรัพยากรต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
(จ่ายครั้งเดียว)
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
(จ่ายครั้งเดียว)
IPv4 IPv6 ASN
/24 (256 แอดเดรส) /48 1 $500 AUD $1,180
/24 (256 แอดเดรส) /32 1 $500 AUD $1,994
/23 (512 แอดเดรส) /48 1 $500 AUD $1,534
/23 (512 แอดเดรส) /32 1 $500 AUD $1,994

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ค่าธรรมเนียมของ APNIC

พร้อมจะยื่นขอทรัพยากรเลขอินเทอร์เน็ตของท่านแล้วหรือยัง?

        ยังอยากทราบข้อมูลเพิ่มอีก